PVcalc                                             Contact      Help      Mijn pv-logging
Datum (JJJJMMDD):  Longitude:     Latitude:      Weerdata:   
 
Oppervlakte 1: Oppervlakte 2 (alleen invullen indien verschillend van oppervlakte 1):
 Orientatie:   Dakhelling:     Orientatie:  Dakhelling:    
 Peakwatt:     Temp coeff:   Peakwatt:     Temp coeff: 
 Omvormer:   Omvormer:  Laat leeg indien maar een omvormer.
Link (om te posten): 
Ook al heb ik veel tijd gespendeerd om de berekeningen zo nauwkeurig mogelijk te maken, toch kan ik helaas geen opbrengstgaranties geven!